Om utställningen

Vi har sökt gemensamt och enskilt tolkat, med måleri, foto och dikt, punkten som delar stillhet och rörelse, det inre med det yttre. Snittet som delar kaos och harmoni, spänningen mellan atomer och kosmos, från subliminal perception till fullt medveten sensorisk retning.

Alexandra Leifovna Berggren
Katja De Gysser McNaughton
Rolf Lejdegård

27 – 29 september 2019

JUSTE Gallery, Heleneborgsgatan 14, Södermalm

Min berättelse

Tio målningar som påbörjades juli 2019 och avslutades september 2019. En resa i det inre mot nollpunkten, en yttre resa mot abstrakt landskapsmåleri.”

 

N O L L P U N K T: Ödsligt Polarlandskap och myllrande urskog. Moln på himmel. Glada höga moln ger hopp, mörka ovädersmoln en tyngd som lugnar oroligt sinne. Det yttre landskapet med vattenbild, ängar och klippor, berg och dalar. Natur(ligtvis).   

Landgång efter stormigt hav och andas. Kommer till stillhet inuti och utanför. Lyssnar till intuitionen. Känner kroppen. En Observation av min inre stjärnhimmel genom ett fokuserat nyfiket teleskop. Känslor virvlar omkring, tankar maler. I det finns ett varande. Paus från görandet. En stund för mig, komma hem till stillhet och ro. Ett Nu. Mitt inre landskap breder ut sig. 

Infall och impulser kommer ur Urminnet. Allt finns lagrat om vem jag är och vart jag är på väg. Jag hittar Ledtrådar som läggs till det stora pusslet. I mitt hjärta lyser en Kompass som visar vägen. Längst inuti finns Ullknoppen som väntar på att få brista ut. Än så länge är den luden, mjuk och stilla. Varsamt klappar jag den. Känsla av Tillräcklighet. Allt är i sin ordning och ingen brådska mot bestämt mål. 

Andas in, andas ut.

Text: Alexandra Leifovna Berggren

 

Nu

Observation 

Landgång  

Ledtråd 

Polarlandskap

Urminne

Natur(ligtvis)

Kompass

Tillräcklig

Ullknopp

 

 

Utställningslokalen