Jordemarken, 2022. Krita, grafit, kol och egentillverkad tusch på avokado, järnoxid och kopparoxid på duk, 89 x 148 cm