Mitt konstnärliga arbete handlar om ett upptäcktsresande i naturen och landskapet. Jag rör mig i olika naturreservat och gamla kulturmiljöer och väljer ut platser som väcker ett särskilt intresse där jag känner att jag skapar en djup kontakt med omgivningen. Måleriet kretsar kring att återge det jag upplever och jag målar ofta ute i landskapet.

Jag utforskar olika sätt att sätta avtryck på duken med redskap så som pennor, skrapor, fingrar och kvistar. Alla mina sinnen är aktiverade när jag är ute och intrycken överförs till streck, linjer, handskrift, färger och former. Naturens olika element, ljud och rörelser går igenom mig och omvandlas.

Jag ägnar mig åt ett intuitivt utforskande av måleriet genom naturen och målningarna återger den processen. Tillblivelsen är organisk och har växt fram under processens gång. Jag förtätar eller öppnar ytor. Släpper in ljus i bilden på olika sätt.

Jag ser mig själv som en mellanhand, jag är ett redskap för att förmedla något. De färdiga resultaten kommer inte från mig, utan från naturen och landskapet.